ساعات قرعه کشی ساعتی بلیط بخت آزمایی یا لاتاری روزانه ۴ بار ساعتهای ۱۵-۱۹-۲۱-۲۴ انجام میشود همچنین قرعه کشی روزانه ساعت ۲۲ و هفتگی هر جمعه ساعت ۲۳ (از ساعت ۱۲ شب تا ۱۵ روز بعد امکان خرید بلیط میسر میباشد)
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید